Att gå med i a-kassan

Vad är egentligen en a-kassa och hur går man med i en? Det är säkert några av alla de frågor som du som ny på arbetsmarknaden har ställt dig inför att eventuellt bli medlem i en a-kassa. A-kassa är en förkortning för arbetslöshetskassa och är helt enkelt den instans som avgör om du är berättigad till ersättning och i så fall hur mycket och sedan betalar ut den. Du blir medlem i en a-kassa som riktar sig till din yrkesgrupp eller som är knuten till den fackförening du är medlem i. Du betalar sedan medlemsavgift till a-kassan när du arbetar och har på så sätt en försäkring om du skulle bli arbetslös.

För att få bli medlem i a-kassan måste du arbeta. För att få ersättning när du blir arbetslös krävs att du varit medlem en viss tid, annars får du endast ersättning på grundnivå. Ersättningen är baserad på din tidigare årsinkomst och har ett tak, där du inte kan få mer än en viss summa per dag. För att vara berättigad till ersättning från a-kassan måste du också vara aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen och kunna redovisa detta i en så kallad aktivitetsrapport som du månadsvis skickar till arbetsförmedlingen.